Skip to main content

Plan voor gendergelijkheid bij BIRA

Het BIRA-IASB Gender Equality Plan (GEP) (.pdf download in het Engels, 50 pagina's) is geschreven door het Gender & Diversity team van het BIRA dat werd opgericht als antwoord op een vereiste van het Horizon Europe kaderprogramma van de Europese Commissie.

In een eerste deel geven we een overzicht van de wetgeving die relevant is voor discriminatie en geweld op basis van geslacht. Vervolgens analyseren we de situatie bij het BIRA door middel van een presentatie van statistische gegevens en een overzicht van de bestaande maatregelen met betrekking tot genderaspecten.

Ten slotte presenteren we ons actieplan "Actiepunten van het Gender Equality Plan van het BIRA" (.pdf)" verdeeld over zes thematische gebieden: algemene acties, evenwicht tussen werk en privéleven, leiderschap en besluitvorming, aanwerving en loopbaanontwikkeling, onderzoek en opleiding, en gendergerelateerd geweld, met inbegrip van seksuele intimidatie.

Een glossarium aan het eind geeft de definitie van de belangrijkste begrippen die in de context van genderstudies worden gebruikt.