Skip to main content

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens.
Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.
Bijvoorbeeld: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (hierna genoemd “BIRA”). In uw browser eindigen ze met «(www)(subdomein).aeronomie.be ».
 • u contact met ons opneemt.

U bent beschermd op basis van:

Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons instituut stelt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt dan ook met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Rechtsgrond en doelstellingen van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u te informeren;
 • uw vragen te beantwoorden;
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen.

We verzamelen en verwerken ook gegevens:

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden ;
 • om onze diensten te verbeteren.

Verwerkte gegevens

Verzameling van gegevens waarmee de bezoeker niet geïdentificeerd wordt

Tijdens het gebruik van onze website www.aeronomie.be (inclusief subpagina’s) wordt door de website bepaalde informatie verzameld. Het betreft hierbij enkel informatie waarmee de gebruiker niet rechtstreeks kan geïdentificeerd worden, zoals

 • taalkeuze;
 • gebruikte zoekmachine;
 • gebruikte trefwoorden;
 • website waarlangs u gekomen bent;
 • geraadpleegde pagina’s;
 • raadplegingsduur per pagina;
 • lijst van gedownloade bestanden;
 • datum en uur van toegang;
 • gebruikte browser;
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer geïnstalleerd is.

Deze verzamelde gegevens worden enkel intern gebruikt voor statistische doeleinden, om de aangeboden diensten te verbeteren en eventuele fouten in de website te identificeren. Met de verzamelde gegevens worden dus geen personen geïdentificeerd.

Registratie voor bepaalde toepassingen en verwerking van de persoonsgegevens

Voor bepaalde toepassingen op de website kan de gebruiker uitdrukkelijk gevraagd worden om zich te registreren of bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres, mee te delen. Dit is b.v. het geval wanneer u ons contacteert via het elektronisch contactformulier.

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van het BIRA. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt om te reageren op door u gestelde vragen via de contactpagina, voor de correcte en vlotte werking van de betrokken toepassing, de verbetering van de dienstverlening of om u op de hoogte te brengen van toepassingen, nieuwsberichten of activiteiten die u zouden kunnen interesseren.

Uw persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld van derden, behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie. De instellingen die belast zijn met het waarnemen van een openbare dienst of de behartiging van een taak van algemeen belang op basis van een opdracht van de overheid, ongeacht hun rechtsvorm, worden niet beschouwd als derden in de zin van dit artikel wanneer samenwerking met deze instellingen onontbeerlijk is voor de correcte implementatie van de te leveren diensten. Deze samenwerking met andere takken van de overheid (inclusief op andere niveaus, zoals gemeenschappen, gewesten en gemeenten) of financieringsorganen zal worden geregeld via kaderovereenkomsten of protocolakkoorden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de gebruiker het recht zijn/haar gegevens in te kijken en te verbeteren. De wet op de GDPR (General Data Protection Regulation) geeft u tevens recht op het opvragen, wissen of aanpassen van (het gebruik van) uw persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Links naar een andere website, een portaalsite, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk, die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhoud van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer zoals dat in deze privacy policy wordt gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest de gebruiker best het privacybeleid van de betrokken website door.

Contactgegevens Data Protection Officer

Data Protection Officer
Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie
Ringlaan 3
1180 Brussel
dpo-ae@aeronomie.be